• Antal produkter: 0 stk.
  • Sum: DKK 0,00
(0) DKK 0,00

Artikelnr.     Vikt      Storlek                 Tryk mmHg
022000             5,6kg       14,5x30,5x38,5 cm       20-90

 

Lympha Press Optimal V2 är en ny och effektiv kompressionspump som är lätt att hantera, med mulighet for att ställas in olika cykler. Den är lämplig för användning på sjukhus, kliniker och för hemmabruk. Med Lympha Press Optimal V2 är trycket gradient i alla cykler, dvs att trycket alltid är högre över distala områden (händer eller fötter) och lägre över proximala områden (nära eller på bålen). Pumpen har dubbel isolering.

  • Preterapi + Lympha
  • Lympha
  • Preterapi + Wave
  • Wave

Pre-terapi

Förbehandlingen är en "primecykel" som förbereder området för fortsatt behandling och används aldrig som ensam kompression. Rekommenderas särskilt för personer med lymfödem. Detta läge tömmer först ut proximal lymfa, dvs.områden på kroppen eller områden i kroppsdelar närmast bålen. Detta "primar" de proximala områdena och förbereder dem för acceptans av lymfvätska som mobiliseras under den huvudsakliga behandlingscykeln. Varaktighet 7 - 15 minuter.  

Figuren nedenfor visar hur cykeln startar genom massage upptill av ben/kropp. Massagen fortsätter sedan från en lägre punkt på armen/benet och fortsätter proximalt. Detta mönster fortsätter tills hela området behandlats.

Indikationer: Preterapi rekommenderas till lymfödempatienter för de andra cyklerna.

 

 pretherapy_cycle_web

 

Lympha cykel

Denna fas används generellt som huvudbehandling - antingen själv eller efter förbehandlingen. Lympha Gradient-fasen ger en riktad massage som påbörjas vid basen av kroppsdelen som ska behandlas, över fot eller hand och fortsätter upp mot bålen tills hela armen/benet är behandlat (se Figur nedenfor). En kompressionscykel tar ca 30 sekunder.

Denna riktad behandling bidrar till att hjälpa lymfvätskans flöde ut ur svullna områden och mot lymfuppsamlare i bålen. Den förhindrar reflux (returflöde) av lymfvätskan vilket kan ske om endast ett område skulle behandlas åt gången. När behandlingsvågen når toppen av den behandlade kroppsdelen släpps trycket en kort stund och tillåter påfyllnad i lymfar och vener.

Indikationer: Mycket effektiv vid lindring av problem med lymfödem.  

 

lympha_cycle_web

 

Wave cykel

Denna fas är ett alternativ till Lympha/Gradient-fasen och används även som huvudbehandling, individuellt eller efter förbehandling. Wave-fasen börjar vid basen av kroppsdelen över foten eller handen. När cellen framför vågrörelsen blåses upp börjar cellen bakom vågen att tömmas vilket innebär att endast ett litet område komprimeras åt gången (se Figur nedenfor) En kompressionscykel tar ca. 30 sekunder. Den uppblåsta cellen i mitten förhindrar reflux (returflöde) när vågen förflyttas mot kroppsdelen. Eftersom denna fas komprimerar ett mindre område åt gången bör denna fas väljas för patienter med smärtsam fokal lesion.

Indikationer: Venösa problem, milda, icke-kroniska ödem, postoperativa ödem, posttraumatiska ödem, geriatriska ödem, skenbenssår och lymfödem i överkroppen.  

 

wave_cycle_web

 Programmering


Ly
mpha Press kan programmeras efter varje patients behov och det graduerade trycket kan justeras till mer än 1 mmHg / luftkammare med hjälp av den medföljande USB-stik (för närvarande endast kompatibel med Windows och inte med OS X) eller den här länken. 

 

Pumpen:

 LP Optimal Pumpe