• Antal produkter: 0 stk.
  • Sum: DKK 0,00
(0) DKK 0,00

Varenr.   HMI nr.  Vægt     Størrelse              Tryk mmHg
022002       54890         5,6kg       14,5x30,5x38,5 cm       20-90

 

Lympha Press Optimal V2 er en ny effektiv og enkel kompressionspumpe, hvor man har mulighed for at vælge flere kompressioncykli.  Den egner sig både til brug på sygehuse, klinikker og til hjemmebrug. Med Lympha Press Optimal V2 er trykket gradueret i samtlige cykli, dvs. at trykket altid er højere over de distale områder (hænder og fødder) og lavere over de proksimale områder (på eller tæt ved kroppen).

  • Præ-terapi + Lympha  
  • Lympha
  • Præ-terapi + Wave
  • Wave 

 

Præ-terapi

Præterapi cyklus er en forberednings-cyklus, som gør området klart til yderligere kompression. Formålet med dette program er at drænere lymfevæske fra de proksimale områder, dvs.  de områder, som er tættest på kroppen eller de områder af ekstremiteten (f.eks. arm og ben), som er tættest på kroppen. Dette påvirker de proksimale områder og gør dem klar til at modtage den lymfevæske, som mobiliseres under hovedbehandlingen. Varighed: 7-15 min.  

Figuren nedenfor viser, hvordan cyklussen starter med at massere det øverste af benet/lysken.  Massagen fortsætter herefter fra et lavere punkt på ekstremiteten og bevæger sig ind mod kroppen (proksimalt).  Dette mønster fortsætter, indtil hele manchetten er blevet fyldt.

Indikationer: Præ-terapi anbefales som indledende cyklus til brugere med Lymfødem.

 

pretherapy_cycle_web

 

Lympha cyklus

Denne cyklus anvendes generelt som hovedprogram, enten alene eller efter Præterapi. Lympha cyklus anvender en retningsbestemt massage,  som starter ved den distale del (længst væk fra hjertet) af den ekstremitet, som skal behandles, dvs. ved foden eller hånden, og fortsætter opad mod kroppen,  indtil hele ekstremiteten er blevet komprimeret (se firgur nedenfor). Én kompressionscyklus tager ca. 30 sekunder.

Dette retningsbestemte tryk hjælper lymfevæsken med at strømme ud af det hævede område og hen mod de områder i kroppen, som kan opsamle væsken. Trykket forhindrer forkert tilbageløb af lymfevæsken, hvilket kan forekomme, hvis kun et enkelt afgrænset område komprimeres ad gangen.  Så snart hele manchetten er fyldt, lettes trykket i en kort periode, så lymfebaner og vener kan fyldes igen.

Indikationer: Primært og sekundært lymfødem, lipødem, venøse ødemer, åreknuder, skinnebenssår, sportsskader mm.

 

lympha_cycle_web

 

Wave cyklus  

Denne cyklus er et alternativ til Lympha/Gradient 12 cykli og anvendes enten alene eller efter Præterapi.  Wave-cyklusen starter ved den distale del af ekstremiteten, dvs. ved foden eller hånden. Så snart kammeret på forsiden af bølgen pumpes op,  begynder kammeret på bagsiden af bølgen at tømmes, således at kun et lille område komprimeres ad gangen (se figuren nedenfor).  Én kompressionscyklus tager ca. 30 sekunder.

Det oppumpede kammer i midten forhindrer forkert tilbageløb af lymfevæsken, i takt med at bølgen bevæger sig op ad legemsdelen.  Da dette program komprimerer et mindre område ad gangen, er det velegnet til patienter med smertefulde områder (fokale læsioner).

Indikationer: Venøse lidelser, milde non-kroniske ødemer, post operative ødemer, post traumatiske ødemer, geriatriske ødemer, skinnebenssår, lymfødem i overkroppen mm.

 

wave_cycle_web

 

Programmering

 Lympha Press kan programmeres efter hver enkelt brugers behov og det graduerede tryk kan justeres til mere end 1mmHg/luftkammer ved hjælp af det medfølgende USB-stik eller dette link.

 

Pumpen:

 LP Optimal Pumpe